martes, 6 de octubre de 2009

Simone de Beauvoir

Simone de Beauvoir
Jaio ziren garaia kontuan izanda, denak izan ziren emakume irekiak, aurrerakoiak, artistak, bizi zuten egoerari aurre egin zioten emakumeak. Guztiek egin zuten aportazioa emakumeen mugimenduari eta emakume guztiei ere, esango nuke.
Si tenemos en cuenta la época en la que nacieron, debemos decir que todas ellas fueron mujeres abiertas, progresistas, artistas, mujeres que fueron capaces de enfrentarse a la situación en que vivian. Todas hicieron su aportación tanto al movimiento feminista como a las mujeres.

Virginia Wolf

Simone de Beauvoir:
"Emakumea ez da emakume jaiotzen, bilakatu egiten da”. Bere liburuaren –
Bigarren sexua
– baieztapen horrek arrakasta handia izan zuen. “Gauza handiak egin ahal izateko, funtsean, bere buruaz ahaztea falta zaio oraingo emakumeari. Baina bere buruaz ahazteko, lehendabizi, bere burua aurkitu izanaren segurtasun sendoa behar du emakumeak”.

"No se nace mujer, se llega a serlo". Esta declaración de Simone de Beauvoir que realizó en su libro –El segundo sexo– causó gran impacto. "Para hacer grandes cosas, la mujer actual debe olvidarse de sí misma. Pero para lograrlo, primeramente, la mujer debe tener la certeza de haber reconstruido su propia identidad".

No hay comentarios:

Publicar un comentario