miércoles, 30 de septiembre de 2009

Tina ModottiEmigratzailea, argazkilaria, zinema mutuko izarra, margolarien musa, artisten maitalea, eta pertsona ospetsu eta gogoangarrien lagun. XX. mendeko aintzindaria, izan ere, garai haietan emakumeei onartzen ez zitzaizkien hamaika gauza miresgarri egin zituen. Hori guztiaz gain, hainbat eta hainbat argazki eder utzi digu.

Emigrante,fotógrafa, estrella del cine mudo, musa de pintores, amante de artistas y amiga de personajes memorables. Una pionera del siglo xx, pues hizo muchas cosas admirables que por entonces no era habitual que estuvieran permitidas a una mujer. Ademas de todo eso nos ha dejado un importante numero de grandes fotografias.

Jaio ziren garaia kontuan izanda, denak izan ziren emakume irekiak, aurrerakoiak, artistak, bizi zuten egoerari aurre egin zioten emakumeak. Guztiek egin zuten aportazioa emakumeen mugimenduari eta emakume guztiei ere, esango nuke.
Si tenemos en cuenta la época en la que nacieron, debemos decir que todas ellas fueron mujeres abiertas, progresistas, artistas, mujeres que fueron capaces de enfrentarse a la situación en que vivian.
Todas hicieron su aportación tanto al movimiento feminista como a las mujeres.

domingo, 27 de septiembre de 2009

7 emakume en movimiento - Gotzone EluTxapela buruan, eta ibili munduan!
Egin nuen lehenengo erakusketa Irunen izan zen, berdintasunezko alardean parte hartzen zuten
gizon-emakumezkoei egindako argazkiekin: "Txapela buruan, eta ibili munduan". Atzetik begiratuta, zelan jakin gizonezkoa ala emakumezkoa den? Esanak esan ez da erraza asmatzea, orrazkera asko aldatu da eta.

Mi primera exposición la hice con fotografías tomadas a los hombres y mujeres que desfilaban en el alarde igualitario: "Txapela buruan, eta ibili munduan" ("con la cabeza bien amueblada, puedes ir a todas partes"  vendría a significar). ¿Es hombre o es mujer? Por detrás es difícil identificar, pues el peinado ha evolucionado mucho.

Eta era honetako aipamenek ez dute ez hankarik ez bururik: "Emakumeek parte hartzen badute alardean, desitxuratu egingo dute alardea, itsusitu egingo da".
Y este tipo de afirmaciones no tienen ningún sentido: "Si las mujeres desfilan en el alarde, quedará desfigurado, será feo".

Hasierako beldurra, intseguritatea eta lotsa gaindituta, jarraitu nuen erakusketak egiten, hainbat gairen inguruan: Atzerritarrak Euskal Herrian, Hiru adin, hiru belaunaldi...
Una vez superados la vergüenza, el miedo y la inseguridad, continué haciendo exposiciones sobre diversos temas: Trabajadores inmigrantes en el País Vasco, Tres edades, tres generaciones...

miércoles, 23 de septiembre de 2009

Virginia Wolf


Kontuan izanda nolako garaitan jaio ziren, denak izan ziren emakume irekiak, aurrerakoiak, artistak, bizi zuten egoerari aurre egin zioten emakumeak. Guztiek egin zuten aportazioa, emakumeen mugimenduari eta emakume guztiei ere, esango nuke.“Emakume batek fikziozko obra bat idatzi nahi badu, diru pixka bat eta norberarentzako gela behar du”. Horrelaxe errebindikatzen du Virginia Wolf idazle handiak “Norberaren gela” liburuan. Feminismoaren klasiko bihurtu den obra honetan emakumeen egoeraren sakoneko arazoez gogoeta egiten du.

domingo, 20 de septiembre de 2009

Frida Kahlo

Kontuan izanda nolako garaitan jaio ziren, denak izan ziren emakume irekiak, aurrerakoiak, artistak, bizi zuten egoerari aurre egin zioten emakumeak. Guztiek egin zuten aportazioa, bai emakumeen mugimenduari bai eta emakume guztiei ere, esango nuke.

Frida Kahlo
XX mendeko lehen erdiko artean, aurrekoetakoan ez bezala, emakume bakar batzuen izenak dauzkagu gogoan. Izen gutxi, seguruenera, artista izateko aukera askorik ez zutelako izan. Gainera, artista izan ziren horien lana ez da gehiegi zabaldu. Emakume horiek azken ehun urteotan erreferentzia izan dira. Benetan harrigarria egiten da ikustea nola iritsi diren ezagunak izatera. Frida Kahlo emakume horietako bat da.

7 emakume en movimiento - Josune Laka


“Emakumeok artean ikustezinak gara, izan ere, emakume gutxi dira artearen historian agertzen direnak, edo publikoki euren lanak erakutsi ohi dituztenak. 
Nire ustez, garrantzitsua da, artea lantzeaz gain, publikoki egiten duguna erakustea, hau da, emakume artisten presentzia publikoa izatea. Emakumeok espazio publikoa izatea ezinbestekoa da berdintasun erreala lortzeko.” Josune Laka